Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalom

 1. ADATKEZELŐ ADATAI 1
 2. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI 2
 3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK. 3
 4. Regisztráció. 3
 5. Webáruházban történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység. 3

2.1 adás-vételi szerződés teljesítése. 3

2.2. kiszállítás megszervezése. 3

2.3. fizetési tranzakció lebonyolítása. 4

 1. Üzenetküldés. 5
 2. Elállás, szerződés felmondása. 5
 3. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés. 6
 4. Panaszkezelés 6
 5. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése. 6
 6. ADATBIZTONSÁG. 6
 7. EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK. 7
 8. ADATKEZELÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAKON.. 8
 9. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI 10
 10. PANASZKEZELÉS. 10

 

Kedves Látogatónk/Vásárlónk!

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért jelen dokumentum tartalmazza a Webáruházunk Látogatói/Vásárlói által megadott, illetőleg személyükkel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről szóló, – az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR)[1] megfelelő –tájékoztatást. Kérjük, hogy amennyiben igénybe veszi Webáruházunk szolgáltatásait, tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeinket is, melynek elfogadása nélkülözhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez.

Az Adatkezelési tájékoztatóban használatos fogalmak alatt a GDPR és az Info tv.[2] fogalmait kell érteni.

1. ADATKEZELŐ ADATAI

Cégnév

Somabútor Kft.

Székhely

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 41.

Levelezési cím

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 41.

E-mail: somabutorkft@gmail.com

Kiállító Hatóság

Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Adószám

27343735-2-15

Cégjegyzékszám

15 09 087155

Közösségi adószám

HU27343735

Bankszámlaszám

10918001-00000110-63990009

Számlavezető pénzintézet neve

Unicredit Bank Zrt. Nyíregyházi  Fiók (4400 Nyíregyháza, Dózsa György  út 1-3.) kezeli

Statisztikai számjel

27343735-4791-113-15

Képviseli

Dr. Kozma Zsolt

Ügyfélszolgálat

Telefon: 06-70-797-5817

H-P 8.00-15.00

 

E-mail: info@somabutor.hu

 

Webhely: www.somabutor.hu, www.somabutor.eu, www.somabutor.com

 

2. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: BERE-NET Kft.

Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8.

Ügyfélszolgálat: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 6.

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@forweb.hu   

A szerverek az EU területén találhatók

 

3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Az Adatkezelési Tájékoztató a www.somabutor.hu webhelyről elérhető Webáruházra, az ezen keresztül értékesített termékekre és szolgáltatásokra, valamint a Webáruház működése során a Felhasználók által megadott illetve velük kapcsolatba hozató adatokra terjed ki.

A fent meghatározott internet címen elérhető Webáruházat üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

Jelen adatkezelési tájékoztatónk 2020. június 8-án lép hatályba.

4. ADATVÉDELMI ALAPELVEK

Vállalkozásunk

 • adatkezelési tevékenységét jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végzi;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel;
 • csak olyan személyes adatot kezel az általa meghatározott adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszik arra, hogy nyilvántartásai pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tárolja az adatokat, ameddig a céljainak elérése érdekében szükséges és ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogszabályi előírás lehetővé teszi;
 • minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállal az adatkezelési tevékenysége jogszabálynak való megfeleléséért.

 

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK 

1. Webáruházban történő vásárlás során megvalósuló adatkezelési tevékenység

A Webáruházban történő megrendelés elküldésével az e célra rendszeresített űrlapon a webáruház vásárlói által önként megadott adatokat (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail, ország, város, irányítószám, cím, rendelés tartalma, fizetendő ár, megjegyzés, számlázási adatok, választott fizetési mód, érvényesített kupon kedvezmény, szakszervezeti tagsági/MAKASZ kártya száma) az alábbi célok elérése érdekében kezeljük.

1.1. adás-vételi szerződés teljesítése

A Webáruház vásárlója és az eladó között, mint távollévők között létrejött szerződés feltételeit az ÁSZF rendelkezései tartalmazzák. A megrendelés folyamata során megadott adatokat az adás-vételi szerződés teljesítése során az ügyfél azonosítása, e-mailben történő üzenetküldés a megrendelés beérkezéséről, valamint a feldolgozásáról, a kiszállítás megszervezéséhez szükséges kapcsolattartás, valamint kedvezmények nyújtása érdekében kezeljük.

1.2. fizetési tranzakció lebonyolítása

A Webáruházban történő vásárlás során a Vásárlónak lehetősége van online fizetést teljesíteni az UniCredit Bank Hungary Zrt. pénzügyi szolgáltató oldalán, illetve banki átutalást kezdeményezni. A online pénzügyi szolgáltató oldalára történő átirányítás során továbbítjuk a szolgáltató részére a tranzakciók lebonyolításához szükséges adatokat (kosár tartalma, végösszeg, rendelés azonosítója)

A bankkártyás fizetés tekintetében adatkezelési tevékenységet végző szolgáltató

Cégnév: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Adószám: 10325737444

Cégjegyzékszám: 01 10 041348

Ügyfélszolgálat: +36   1 325 3200

+36 20 325 3200

+36 30 325 3200

+36 70 325 3200

Adatkezelésünk jogalapja az a szerződéses jogviszony, amely közöttünk az Ön megrendelésével létrejön, ezért adatai kezeléséhez további jóváhagyása nem szükséges. Fenti adatok szükségesek az Ön megrendelésének teljesítéséhez, amennyiben az adatszolgáltatás hiányos, vagy elmarad, a szerződés nem jön létre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vásárlás során a szakszervezeti tagoknak kínált kedvezmény igénybevétele érdekében az Ön által megadott tagsági kártya számát az Ön önkéntes adatszolgáltatáson alapuló, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, valamint 9. cikk (2) bekezdés a) pont. Adatai megadása nem kötelező, az az Ön döntése, hogy a kedvezmény igénybevételéhez megadja-e az adatot, azonban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kedvezményt csak akkor tudja igénybe venni, amennyiben tagsági kártyája számával igazolja szakszervezeti tagságát. A GDPR 7. cikk szerinti hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az info@somabutor.hu e-mail címre történő levélküldéssel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

AZ Ön által rendelkezésre bocsátott adatok alapján automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk.

Szerződésünk keretében kezelt adatait a szerződésből eredő polgári jogi igények érvényesíthetőségének elévüléséig kezeljük.

2. Üzenetküldés a Kapcsolat menüben rendszeresített űrlapon

A Webáruházban történő böngészés során Önnek lehetősége van a vásárlási feltételekkel, kiszállítással, árakkal, garanciális/termékszavatossági feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, panaszait, adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, vagy észrevételeit az erre szolgáló űrlap kitöltésével megküldeni részünkre. Az Ön által megadott adatokat (név, e-mail cím, tárgy, telefonszám) levelezőrendszerünkben kezeljük, és a beérkezett kérés tárgykörének (adás-vételi szerződés, elállás, garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés, panaszkezelés, számlázás) megfelelő ideig tároljuk. Az üzenetküldés során megadott adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, melyet az üzenet küldését megelőzően jelölőnégyzet kitöltésével adhat meg számunkra, arra vonatkozó egyértelmű, kifejezett nyilatkozatával, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulást az előzetes tájékoztatást követően, önkéntesen adta meg. Amennyiben hozzájárulását visszavonja az 1. pontban foglaltak szerint, az üzenetének adatait soron kívül töröljük.

3. Elállás, szerződés felmondása

A Webáruház vásárlóját megillető elállási jog gyakorlása céljából megadott személyes adatait (név, cím, szerződéskötés időpontja, átvétel időpontja, termékadatok), az Ön által kitöltött elállási nyilatkozat beérkezését követően a pénzvisszafizetési kötelezettség teljesítését követő 3 évig őrizzük. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettség teljesítése, mely előírja számunkra az elállási jog biztosítását[3]. Az adatok megőrzési idejére a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi szabályok szerinti megőrzési idő az irányadó. Az elállási nyilatkozatot papír alapon kezeljük és megfelelő fizikai védelemmel gondoskodunk adatai biztonságáról.

4. Garanciális igényekkel kapcsolatos ügyintézés

A fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelő kellékszavatosság/termékszavatosság/jótállás igénybe vétele esetén kezeljük a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a vásárlással létrejött szerződésben foglalt jogi kötelezettségünk teljesítése. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény hatályos rendelkezései alapján ezen adatokat kötelesek vagyunk 3 évig megőrizni. Az elállási nyilatkozatot papír alapon kezeljük és megfelelő fizikai védelemmel gondoskodunk adatai biztonságáról.

5. Panaszkezelés

Amennyiben panasszal kíván élni Webáruházunk felé, ennek kivizsgálásához meg kell adnia a nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát. Az adatok forrása az Ön által benyújtott panasz. A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, a beérkezett panaszokat, panaszkezelési célból 5 évig tároljuk elektronikusan vagy papír alapon. Az adatkezelés jogalapja fogyasztóvédelmi jogszabályokban előírt kötelezettségünk. [4]

6. Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

Webáruházunkban történő vásárlásáról minden esetben számlát állítunk ki, melynek adatait (név, cím illetve vállalkozások esetében adószám) jogszabályi előírásnak megfelelően 8 évig őrizzük (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. vonatkozó rendelkezései alapján). A számla adatait vállalkozásunk adózási és könyvviteli feladatait ellátó szolgáltató részére kerülnek átadásra, adatfeldolgozás céljából.

 

Adatfeldolgozó adatai: Dr. Kozma Zsolt

Cégnév: Somabútor Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 41.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 41.

Adószám: 27343735-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-087155

Elérhetőség: somabutorkft@gmail.com, 70-797-5817

A számla a „szamlazz.hu.”  szoftver segítségével készül.

Számlaadatait jogi kötelezettség teljesítése érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

6. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

A böngészés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén kezeljük, az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnerünk biztosítja. A számlaadatokat számlázórendszerünkben tároljuk. Valamennyi általunk kezelt adathoz a Webáruház üzemeltetésében álló munkavállalók férhetnek hozzá, és az egyes pontokban foglalt adattovábbításon kívül harmadik fél számára nem továbbítunk adatot.

A pénzügyi szolgáltatók adatkezelési tevékenységéért ezen szolgáltatók saját maguk vállalnak felelősséget.

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik, mely lehetővé teszi, hogy a Webáruházban bonyolított tranzakciók során megadott adatai ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

7. EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

Valamennyi webhelyhez hasonlóan mi is kíváncsiak vagyunk az oldalunk látogatottsági adataira, illetve szeretnénk a látogatóinknak releváns ajánlathoz használni a Google Analytics és a Facebook sütijeit.

A Webáruház böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, kosár tartalma.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” adatainak megőrzése, a látogatók böngészési tevékenységének nyomon követése, remarketing tevékenység és látogatáselemzés

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a honlap első böngészése során megjelenő cookie sávban tud megadni a felhasználó.  Vállalkozásunk a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges, ezen alapműködést biztosító sütik tárolásához az érintett hozzájárulása nem szükséges.

A Google Analytics rendszer a Webáruház látogatottsági adatait méri. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. Az adatokat a Google USA-ban található szerverén tárolja. Ennek a cookie-nak a használatával a Google jelentést készít a weboldal üzemeltetőjének a felhasználó böngészésével, aktivitásával kapcsolatosan. Erről bővebben itt olvashat: https://www.google.com/policies/technologies/types/.

Amennyiben a böngészőjében kikapcsolja a cookie-k tárolását, előfordulhat, hogy a honlapnak nem minden funkciója lesz megfelelően használható.

A weboldal által használt sütik

Megnevezés

Típus

Cél, leírás

Lejárat

ci_session

Alapműködést biztosító

Alkalmazása nélkül a weboldal nem működik megfelelően, tekintettel arra, hogy ez a munkamenet süti biztosítja a böngészési folyamat végéig a látogató azonosítását, és a weboldal használatát. Fentiekre tekintettel ezen sütik elhelyezése a látogató részéről nem igényel hozzájárulást.

Böngészési folyamat befejeztével

cookieconsent

Alapműködést biztosító

Ez a süti a felhasználó süti-használattal kapcsolatos döntéséről tárol adatot. A süti azt követően kerül elhelyezésre, hogy a felhasználó elfogadta a sütik használatát a weboldal alján megjelenő süti sávban.

1 év

_ga

Statisztikai célú

A _ga cookie az egyes felhasználók (pontosabban az egyes böngészők) megkülönböztetésére szolgál. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Segítségével hosszútávú statisztika készíthető a felhasználók általi webhely látogatásokról. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. Alapértelmezés szerint 2 év után jár le, de ezt a webhelyek tulajdonosai tetszés szerint módosíthatják.

2 év

_gat

Statisztikai célú

A _gat cookie a Google tájékoztatása szerint a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál – korlátozza az adatgyűjtést a nagy forgalmú webhelyeken. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 1 perc után lejár.

1 perc

_gid

Statisztikai célú

A _gid cookie-val kapcsolatban részletes információ a Google-tól nem érhetők el. Minden látogatott oldalra egyedi értéket tárol. Értékként egy véletlenszerűen generált számot tartalmaz (pl.: GA1.2.255322818.1517541613). Felhasználása a _ga cookie-hoz hasonlóan történhet. A webhely minden egyes oldalkérelmében szerepel. 24 óra után lejár.

24 óra

1P_JAR

Statisztikai célú

Ez a cookie gyűjti a webolda statisztikákat és méri a konverziókat a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

1 hónap

CONSENT

Statisztikai célú

Google Maps-hez szükséges cookie, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

20 év

_fbp

Remarketing

Fecebook pixel-hez szükséges cookie. A felhasználó azonosítását segíti.

90 nap

_fbc

Remarketing

Fecebook pixel-hez szükséges cookie. Akkor használjuk ha egy hirdetésről érkezik a felhasználó a weboldalra, ennek követését segíti.

90 nap

 

8. ADATKEZELÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

Az adatkezelés célja: A Facebook.com a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak, illetve a terméknek a megosztása, illetve lájkolása.

A közösségi oldalak meglátogatását és megosztását, kedvelését megkönnyítő sütiket a közösségi oldalak szolgáltatása biztosítja így ezen sütik által kezelt anonim adatokhoz ezek a közösségi oldalak szolgáltatói hozzáférnek, tehát szolgáltatásuk révén hozzáférnek a fentebb írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok köréhez, mely adatokat az említett elemzések készítésén túl a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználják. Ennek során az anonim adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítják meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatják el a célzott reklámokat az adott eszközre.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

9. AZ ÖN ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

A GDPR előírásaival összhangban[5] Ön jogosult arra, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítunk.

Az alábbi személyes adatvédelemhez fűződő jogairól szóló további tájékoztatás kérése, vagy jogainak gyakorlása érdekében a fenti ügyfélszolgálati elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve használhatja az üzenetküldésre rendszeresített űrlapot.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése ingyenes.

Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, jogszabályban meghatározott esetekben az adatok törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mint pontosan és naprakészen vezetjük azokat. 

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

Amennyiben Ön a személyes adatai törlését kéri, vagy tiltakozását fejezi ki, kérelmét kivizsgáljuk, és ha egyéb – jogszabályban meghatározott – okból nem vagyunk kötelesek az adatait zárolni, vagy tárolni, kérelmét 15 munkanapon belül feltétel nélkül, ingyenesen teljesítjük, melynek megtörténtéről Önt írásban tájékoztatjuk.

10. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Webáruházban feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük írásban postacímünkre, vagy e-mail megküldeni. Levelére a kézhezvételtől számított 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven, továbbá a webáruházban Ön által választható idegennyelven megtekinthető a Weboldalunk Adatkezelési Tájékoztató menüpontjában. Vita esetén a magyar nyelvű adatkezelési tájékoztató szövege az irányadó.                                                                                            

 SOMABÚTOR KFT.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

[1] AZ Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – a tájékoztatási kötelezettségről szóló rendelkezéseket ld. 13-14. cikk.

[2] 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

[3] 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

[4] 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről

[5] 15-22. cikkek

 

 


Cetelem Online Áruhitel